نمایندگی پشم شیشه ایران

عایق رطوبتی حرارتی صوتی ایزوگام و پشم سنگ

انواع عایق صنعتی و ساختمانی

نمایندگی شرکت پشم شیشه ایران

فروش / خدمات

عایقهای رطوبتی، حرارتی و صوتی پشم شیشه ایران و پشم سنگ

09111395461

01333669480

رشت / کمربندی شهید بهشتی / چهار راه حشمت / جنب تعاونی پارس خزر

شنبه تا پنجشنبه: 09:00 صبح - 21:00 شب

جمعه: تعطیل

لطفا مايول را در موقعیت آو کانواس منتشر کنید.